LEADER 00000nam a2200133 a 4500 
001  16006707 
008                       
020  9784834008920 
100  Nakagawa, Rieko and Yuriko Yamawaki 
245 0 Guri to Gura no ensoku /|cRieko Nakagawa, Yuriko Yamawaki 
260  Tokyo : Fukuinkan Shoten, 2012 
907  .b16006707|b10-06-15|c06-26-13 
945  |g0|i37522004934626|j0|on|p0.00|q-|r-|s-|t0|u1|v0|w0|x0
    |y.i15694446|z06-26-13|llsf 
998  ccq|b- - |cm|db|en|feng|gxx |h0 
Location Call No. Status
 CCQ - C Ring Library    Available